• Σπετσών 90 & Αχιλλέως, Βούλα, 16673, Ελλάδα
  • Τηλέφωνα : +306944650290

Αντιμετώπιση οικονομικής δυσπραγίας

Αντιμετώπιση οικονομικής δυσπραγίας

Είναι προβληματικό για την ομαλή λειτουργία μιας εταιρίας να παρεμβάλλονται αρνητικοί παράγοντες.

Είμαστε ειδικοί στο να παρέχουμε συμβουλές όταν μια εταιρία αντιμετωπίζει δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Στόχος μας είναι αρχικά η προστασία και τελικά η μεγιστοποίηση της περιουσίας των μετόχων.