Απο-επενδύσεις

Ο ρόλος μας είναι να επιτύχουμε τον καλύτερο συνδυασμό τόσο του μεγέθους όσο και της μορφής του τιμήματος, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Πρώτα κατανοούμε τις προτεραιότητες του πελάτη μας και κατόπιν επιχειρηματολογούμε γιατί η πώληση είναι η βέλτιστη επιλογή. Στην κατάλληλη στιγμή βοηθάμε τον πελάτη μας να επιτύχει το στόχο του με τις εξής ενέργειες:

  • Καθορισμό ρεαλιστικών προσδοκιών αποτίμησης
  • Εξεύρεση των κατάλληλων δυνητικών αγοραστών κατόπιν δικής μας έρευνας
  • Κατάρτιση του πληροφοριακού δελτίου
  • Στρατηγική των διαπραγματεύσεων και συντονισμός μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας

Διαφοροποιούμαστε γιατί προσφέρουμε δημιουργική σκέψη σε συνδυασμό με αυστηρά επαγγελματική διαχείριση.