• Σπετσών 90 & Αχιλλέως, Βούλα, 16673, Ελλάδα
  • Τηλέφωνα : +306944650290

Εξαγορές εταιριών από τα Διοικητικά Στελέχη

Εξαγορές εταιριών από τα Διοικητικά Στελέχη

Συνήθως τα διοικητικά στελέχη επιχειρούν να αναλάβουν τον έλεγχο μιας εταιρίας μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Πρέπει λοιπόν να ενεργήσουν μελετημένα και να εφαρμόσουν την κατάλληλη στρατηγική. Χρειάζονται ένα σύμβουλο που όχι μόνο να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά παράλληλα να είναι σε θέση να εντοπίζει εγκαίρως τις κακοτοπιές. Καθεμία περίπτωση είναι μοναδική, μολονότι αρχικά ο στόχος είναι ο ίδιος και συνοψίζεται στην ανάληψη του ελέγχου από τα στελέχη της διοίκησης. Ο ρόλος μας περιλαμβάνει:

  • Καθορισμό της ενδεδειγμένης αποτίμησης εξαγοράς σε άμεση συνάρτηση με το κατάλληλο σχήμα χρηματοδότησης
  • Διασφάλιση των κρίσιμων παραμέτρων ώστε η διοικητική ομάδα να επιτύχει τους στόχους της

Επίλυση προβλημάτων προτού αυτά θέσουν σε κίνδυνο το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα.