• Σπετσών 90 & Αχιλλέως, Βούλα, 16673, Ελλάδα
  • Τηλέφωνα : +306944650290

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Τόσο στο σχεδιασμό μιας εξαγοράς όσο και στην επίτευξη της βέλτιστης αποτίμησης, ο σύμβουλος παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τέτοιες κινήσεις.
Εφαρμόζουμε πρακτικές μεθόδους προσέγγισης με βάση τις εμπειρίες μας και με γνώμονα την επίτευξη μετρήσιμου οφέλους για τους πελάτες μας. Ξεκινάμε με το σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων της εξαγοράς/πώλησης και καταλήγουμε με το συντονισμό των διαπραγματεύσεων.
Η εργασία μας περιλαμβάνει τα εξήςστάδια:

  • Έρευνα και εντοπισμός στόχων εξαγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των επαφών και του δικτύου των συνεργατών μας
  • Διενέργεια ενδεικτικών αποτιμήσεων
  • Εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων
  • Κατάρτιση της δομής της συναλλαγής
  • Στρατηγική των βημάτων τακτικής και διαπραγματεύσεων
  • Συμβουλές για το σχήμα χρηματοδότησης, είτε περιλαμβάνει δανεισμό είτε ίδια κεφάλαια ή και πιο σύνθετα εργαλεία
  • Συντονισμό και επίβλεψη όλης της διαδικασίας υλοποίησης (due diligence, νομικά θέματα) ώστε να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.