Προσέγγιση

Αφοσίωση
Προσφέρουμε ένα μοντέλο υπηρεσιών που βασίζεται στην άμεση και στενή σχέση με τον πελάτη μας. Συνειδητή επιλογή μας είναι η Value Logic να δραστηριοποιείται πάντα σε περιορισμένο αριθμό έργων έτσι ώστε καθένας μας να έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στα στελέχη των εταιριών-πελατών του και να συνεισφέρει πάντα το σύνολο των ικανοτήτων του.

Ανεξαρτησία
Είμαστε πλήρως ανεξάρτητοι, αυτοχρηματοδοτούμενοι και ενεργούμε αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας. Επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε αυτό που γνωρίζουμε να κάνουμε καλά και επομένως δεν προκύπτουν συγκρούσεις με τρίτους όπως π.χ. τράπεζες, ορκωτούς ελεγκτές, χρηματιστηριακές εταιρίες, νομικούς, φοροτεχνικούς κλπ.

Πρωτοβουλία
Αναλαμβάνουμε πρώτοι εμείς πρωτοβουλίες και ενεργοποιούμε επιχειρηματικές συναλλαγές για τους πελάτες μας. Η ομάδα μας διαθέτει την ικανότητα να βλέπει μπροστά, να προλαβαίνει τις εξελίξεις στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις στους πελάτες της.

Εμπιστοσύνη
Είμαστε υπερήφανοι για τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας. Σε πολλές περιπτώσεις, η εμπλοκή μας σε ένα πρώτο έργο αποτέλεσε την αρχή μιας μόνιμης συνεργασίας που οδήγησε σε περισσότερες συναλλαγές, με στόχο πάντα την από κοινού ανάπτυξη και πρόοδο των πελατών μας.